info@xamex.sk
0949 005 004
 • Untitled-4
 • azbest2_ureena.jpg
 • IMG_2162
 • IMG_2185
 • IMG_2186
 • IMG_2184

O Nás

Firma sa zaoberá vývozom a likvidáciou odpadu a bola založená v roku 2020.

Ponuka služieb

Ponúkame komplexné služby odvozu a likvidácii odpadu pre fyzické ale aj právnické osoby.  Najčastejším typom prepravy a likvidácie odpadu je pomocou kontajnerových vozidiel.
Typy kontajnerov: 
 • 5 m³

 • 7 m³

 • 10 m³

 • 12 m³

Všetko sú VKK – veľkokapacitné kontajnery.

Druhy odpadov na vývoz a likvidáciu

 • obaly z plastov (plasty)
 • zmiešané obaly
 • absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
 • zmes: betón, tehla, škridľa
 • drevo
 • izolačné materiály
 • zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
 • objemný odpad
 • tehly

Zabezpečujeme aj PRENÁJOM kontajnerov

Odvoz odpadu na skládku

Podnikateľ (fyzická či právnická osoba) môže využiť možnosť vývozu odpadu naším vozidlom na základe objednávky, prípadne na základe zmluvy. Túto službu je možné uskutočniť osobne, mailom alebo telefonicky.