info@xamex.sk
0949 005 004

LIKVIDÁCIA AZBESTU

NARAZILI STE NA AZBEST ?

Meníte strechu a narazili ste na azbest ? Nechajte odbornú likvidáciu na nás.

ČO PONÚKAME ?

 • LIKVIDÁCIA ZA NAJLEPŠIE CENY
 • BEZPLATNÁ CENOVÁ PONUKA
 • LIKVIDÁCIA A ODVOZ AZBESTU ( pre fyzické osoby a firmy v exteriéroch)
 • FIRMA S OPRÁVNENÍM NAKLADAŤ S NEBEZPEČNÝM ODPADOM

ČO VÁS ČAKÁ KROK ZA KROKOM?

 • Vypracovanie nezáväznej kalkulácie . V kalkulácií bude zahrnutá cena za demontáž azbestu, ako aj cena za všetky povolenia, vypracovanie dokumentácie, správne poplatky či za odvoz a likvidáciu azbestu /eternitu na skládku nebezpečného odpadu.
 • Uzatvorenie zmluvy/objednávky.
 • Získanie povolenia na nakladanie s nebezpečným odpadom na okresnom úrade-odbor starostlivosti o životné prostredie. Odsúhlasenie plánu práce na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva ( celá réžia je na nás ).
 • Začatie demontáže vytvorením kontrolovaného pásma. Vstup povolený len osobám v špeciálnom ochrannom oblečení s respirátormi.
 • Zastabilizovanie azbestu pred demontážou špeciálnym postrekom, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien počas demontáže. Takto demontovaný azbest vložíme do nepriepustných vriec ( BIG BAG) . S označením ,,POZOR AZBEST´´.
 • Následné dočistenie priestoru od azbestového vlákna vysávačmi s Hepa filtrami s účinnosťou viac ako 99%.
 • Zabezpečenie prepravy a likvidácie azbestu na najbližšej skládke nebezpečného odpadu.
 • Poskytnutie všetkých dokumentov , ktoré sú potrebné napr. pri kolaudácii nehnuteľnosti